HBM
GARENA TOTAL
Changelog
5.9.1 (2017/10/29)

- Nút [Chạy Garena] đã quay trở lại

- Sửa lỗi không thể auto join trong bản Garena LAN mới.
Từ bây giờ, bắt buộc phải khởi động Garena LAN từ Garena Total.
5.9 (2017/10/13)

- Hỗ trợ Garena LAN mới
Download Garena LAN mới tại: đây

- Bỏ nút [Start Garena]
Việc bỏ nút [Start Garena] không ảnh hưởng đến các chức năng của Garena Total
Nếu các bạn muốn chạy Garena cùng với Garena Total thì có thể thiết lập trong phần [Auto Open]
5.8.6 (2015/07/28)

- Sửa một vài lỗi (Bây giờ bạn có thể đặt F1 làm warcraft hotkey)
5.8.5 (2014/12/29)

- Sửa lỗi
- Cập nhật ngôn ngữ: en, vi
5.8.4 (2014/11/21)

- Sửa lỗi: Khi người dùng click vào 'Leave Room' hoặc 'Thêm vào danh sách cấm', chương trình thông báo liên tục 'Đã vào phòng thành công'.
- Tunnel không hiện thông báo nữa.
- Bây giờ Auto Tunnel chỉ hoạt động khi bạn ở trong Garena hoặc Warcraft.
- Thay đổi nhỏ giao diện.
5.8.3 (2014/10/19)

Warcraft Hotkeys & Chat Nhanh
- Sửa lỗi: Không thể dùng hotkey Ctrl, Alt, Shift.

Chương trình chính
- Sửa lỗi & cải tiến nhỏ
- Cập nhật ngôn ngữ: mn
5.8.2 (2014/09/02)

Chương trình chính
- Sửa lỗi
- Thay đổi nhỏ về giao diện
- Cập nhật ngôn ngữ: en, vi
5.8.1 (2014/05/21)

Chương trình chính
- Sửa lỗi
- Thêm icon lớn (256x256) cho Windows Vista trở đi.
- Cập nhật ngôn ngữ: es, sv
5.8 (2014/04/18)

Auto Join
THAY ĐỔI LỚN CHO TÍNH NĂNG AUTO JOIN:
Bạn có thể click đúp chuột vào phòng để auto-join (không cần ấn F8)
Để dừng lại, ấn Esc (hoặc đóng bảng joining)

Chương trình chính
- Cập nhật ngôn ngữ: en, vi, ph, ge, fa
5.7.2 (2014/03/13)

Chat nhanh
- Bạn có thể dùng chuột giữa để đặt phím tắt cho Chat nhanh

Chương trình chính
- Sửa lỗi: 'Không thể kết nối đến server'
- Cập nhật ngôn ngữ: en, vi, sr
5.7.1 (2013/12/02)

Warcraft Hotkeys
- Bạn có thể dùng phím cách, Esc, Tab hoặc phím chuột để đặt các hotkey cao cấp.
- Bạn có thể dùng Shift, Ctrl, Alt cùng với chuột cuộn để đặt hotkey.
5.7 (2013/11/27)

THÔNG BÁO:
Từ tháng 11, Garena Total đã được chuyển thành HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.
Bạn sẽ không cần phải nhắn tin hay nạp thẻ cào để kích hoạt nữa.

Warcraft Hotkeys
- Bây giờ bạn có thể dùng các phím mở rộng của chuột để đặt hotkey
- Sửa lỗi tính năng 'Khoá chuột trong chế độ -window' không hoạt động ở lobby

Auto Tunnel
- Sửa lỗi 2 'Could not start tunneling'

Chương trình chính
- Cập nhật ngôn ngữ: en, vi, fa, mk
5.6 (2013/07/25)

Warcraft Hotkeys
- Thêm hotkey để Auto-Cast skill: Alt + phím skill
- Thêm hotkey để học skill: Ctrl + phím skill
(Ví dụ: Nếu bạn đặt hotkey cho skill 1 là Q,
để auto-cast skill 1, bạn ấn Alt + Q,
để học skill 1, bạn ấn Ctrl + Q)
- Thêm hotkey để 'Pause Game' (trong phần Hotkey Cao cấp)
- Thêm hotkey để bật/tắt Invoker hotkeys (Shift + F5)
- Thêm lựa chọn 'Vô hiệu hoá Alt+Q' (trong Hotkey cao cấp)
- Chuyển lựa chọn 'Vô hiệu hoá phím Windows trái' từ phần Tuỳ chọn sang Hotkey cao cấp

Chat nhanh
- Thêm lựa chọn để gửi tin nhắn nhan trong phòng đợi (lobby) của War3.

Auto Join
- Bỏ lựa chọn: 'Phát nhạc sau khi vào room' (Mặc định bật)

Chương trình chính
- Cập nhật ngôn ngữ: en, vi
5.5.3 (2013/07/12)

Auto Join
- Sửa lỗi: Bảng Loading vẫn hiện sau khi vào room.

Chương trình chính
- Cập nhật ngôn ngữ: en, vi
5.5.2 (2013/07/04)

Warcraft Hotkey
- Sửa lỗi #10 ở một số máy tính cài DeepFreeze

Chương trình chính
- Sửa lỗi không khởi động Garena Total khi Windows start-up
- Bỏ qua việc hỏi đường dẫn Garena Plus khi khởi động
- Cập nhật ngôn ngữ: en, vi, mz
- Hỗ trợ Windows 8.1 Preview
(Để chạy được Garena Plus trên Windows 8.1, bạn cần cài bản vá sau từ Garena: http://cdn.garenanow.com/im/PublicVersion/GarenaPlus_Install_12241.exe)
5.5.1 (2013/04/27)

Warcraft Hotkey
- Sửa lỗi không thể dùng một số hotkey của Warcraft (Alt+C, Alt+G,...)
- Cải tiến khoá chuột trong chế độ -window.
5.5 (2013/04/24)

Chương trình chính
- Sửa lỗi hiển thị quảng cáo trên Windows Xp
- Sửa lỗi 'Chạy Garena Total khi khởi động' trên các bản Windows Vista về sau.

Warcraft Hotkey
- Thêm hotkey cho Invoker.
- Sửa lỗi chuột bị khoá ở góc trên-trái màn hình.
- Thêm phần Advanced Hotkeys section với những hotkey sau:
+ Chọn Hero (F1)
+ Attack (A)
+ Stop (S)
+ Lên/Xuống/Trái/Phải (bạn có thể chuyển thành W/S/A/D)
+ Hiện/ẩn score board
+ Thoát Game
+ Bật/tắt khoá chuột trong chế độ -window

Ngôn ngữ
- Cập nhật: lang_en, lang_vi,
5.4 (2013/04/18)

Chương trình chính
- Sửa lỗi 'Không thể kết nối đến máy chủ' trên một số máy.
- Sửa một số lỗi nhỏ khác.

Warcraft Hotkey
- Thêm lựa chọn: Nhốt chuột trong chế độ -window.
- Thêm lựa chọn: Vô hiệu hoá phím Windows bên trái.

Chat nhanh
- Bây giờ bạn có thể dùng 1 hotkey cho nhiều tin nhắn.
- Bạn có thể lựa chọn Garena hoặc Warcraft cho mỗi tin nhắn.

Tự động chạy
- Bây giờ bạn có thể tự động chạy Garena Master.

Ngôn ngữ
- Sửa: lang_en, lang_vi, lang_fa, lang_th (+diswinkey; +winmode)
5.3.3 (2013/03/10)

Chương trình chính
- Sửa lỗi bị hiện quảng cáo dạng pop-up.
- Sửa/Cập nhật ngôn ngữ: lang_uk.
Quick Message
- Cải tiến: QuickMsg sẽ được vô hiệu hoá khi bạn đang chat ở Warcraft (hoặc ở game lobby).
- Sửa lỗi: QuickMsg không hoạt động ở cửa số chat của Garena.
5.3.2 (2013/03/06)

- Sửa lỗi server.
- Sửa lỗi 36 ở một số máy tính.
5.3.1 (2013/03/05)

- Cải thiện tốc độ của hotkey skill (không bị lag chuột nữa)
- Sửa lỗi hotkey error 20, lỗi 36 và một số lỗi hotkey khác.
- Không sử dụng phương pháp 'di chuyển chuột' cho hotkey skill nữa.
- Hỗ trợ cả phím trái và phải của Ctrl, Shift, Alt.
- Sửa lỗi: Quick Message không hoạt động ở game lobby.
- Sửa lỗi 50 khi chạy Garena Total.
- Mở tất cả các link bằng trình duyệt mặc định.
- Sửa/Cập nhật ngôn ngữ: lang_kz, lang_tr, lang_ro, lang_hr.
- Và sửa một vài lỗi nhỏ khác.
5.3 (2013/02/13)

- Thêm tính năng mới: Quick Message.
- Đổi tên app từ Auto-Joiner thành Garena Total
- Updater mới, cho phép bỏ qua một update không quan trọng.
- Sửa lỗi hotkey ở một số máy (bị thoát hoặc không hoạt động).
- Tương thích với Garena Master
- Cải thiện tốc độ hotkey.
- Cải thiện hiệu năng.
- Sửa/Cập nhật ngôn ngữ: lang_en, lang_vi, lang_fa, lang_ru, lang_tr, lang_sr (quickmsg; autohotkey->skillerror; updater>).
- Và sửa một vài lỗi nhỏ khác.
5.2.1 (2013/01/05)

- Sửa lỗi: Ctrl + F5 (để bật/tắt Warcraft hotkey) không hoạt động.
- Chuyển Wacraft Hotkeys lên trên Tự động chạy.
- Sửa/Cập nhật ngôn ngữ: lang_en, lang_vi, lang_ru, lang_ph: *cantconnect.
- Và sửa một vài lỗi nhỏ khác.
5.2 (2012/12/27)

- Thêm lựa chọn: thay đổi phím tắt cho Auto Join và Auto Tunnel
- Sửa lỗi 'Hiện tất cả các quốc gia trong Garena'.
- Sửa lỗi dùng phím Shift với hotkey.
- Sửa lỗi 'Chạy Auto-Joiner khi khởi động' trên Windows Xp.
- Thay đổi: Khi bạn ấn vào quảng cáo, nó sẽ hiện trên 1 cửa sổ mới.
- Sửa lỗi Auto-Tunnel (F6) không hoạt động.
- Sửa một số lỗi nhỏ của hotkey.
- Sửa/Cập nhật ngôn ngữ: lang_en, lang_vi, lang_ru: +ajhotkey, +athotkey.
- Và sửa một vài lỗi nhỏ khác.
5.1.1 (2012/11/25)

- Sửa lỗi 'Không thể patch Garena'.
- Đổi phím kích hoạt/tắt hotkey thành Ctrl + F5
- Sửa/Cập nhật ngôn ngữ: lang_en, lang_vi, lang_ru.
- Và sửa một vài lỗi nhỏ khác.
5.1 (2012/11/24)

- Sửa lỗi phần hotkey skill.
- Hỗ trợ cuộn chuột và nút chuột giữa làm hotkey.
- Bây giờ bạn có thể bật/tắt hotkey bằng phím F5
- Sửa lỗi khi chat nếu đặt hotkey làm phím Shift.
- Sửa lỗi Alt+Tab khi đặt Alt hoặc Tab làm hotkey.
- Sửa lỗi 'Chạy Auto-Joiner khi khởi động' trên Windows Vista hoặc về sau.
- Bây giờ bạn có thể đặt 'Garena.exe' làm đường dẫn Garena.
- Sửa/Cập nhật ngôn ngữ: lang_en, lang_vi, lang_zh, lang_tw, lang_pt, lang_my, lang_ru.
- lang_en: plzchoose2; autohotkey: +presskey, +toenable, +todisable, +enabled, +disabled, -guide..
- Và sửa một vài lỗi nhỏ khác.
5.0.1 (2012/10/20)

- Click vào quảng cáo sẽ hiện nội dung lên cửa sổ lớn
- Sửa lỗi hotkey skill
- Thêm link hướng dẫn sử dụng
- Sửa lỗi không thể khởi động được
- Thêm/Cập nhật ngôn ngữ: lang_en, lang_vi, lang_ru, lang_mn, lang_es, lang_kh, lang_fr
- lang_en: +backgg, +youtube
- Sửa một số lỗi nhỏ khác.