HBM
GARENA TOTAL
Chú ý:
Garena mới có bản cập nhật thay cho Garena Plus, còn Garena LAN thì được tách thành một ứng dụng độc lập. Để tải Garena LAN mới về, các bạn có thể vào link sau: http://lan.garena.com (hoặc link này)
Tính năng
Vào room nhanh chóng và dễ dàng
Không cần đợi 5 giây
Chọn join vào một hoặc nhiều phòng
Công việc lặp đi lặp lại nên dành cho máy móc
Tunnel cả room một cách nhanh chóng
Tunnel những người cùng chơi
Hãy chơi game theo cách của bạn
Thay đổi phím dùng skill và item
Rất nhiều tuỳ chọn và phím tắt cao cấp
Chat nhanh bằng phím tắt
Gửi nhiều tin nhắn một lúc
Dùng cả trong game, lobby và ngoài Garena
Tự động chạy các ứng dụng khác
Chống báo hack trên Garena
Tự động cập nhật phiên bản mới
Đa ngôn ngữ
Download Garena Total