HBM
GARENA TOTAL
Auto Joiner
Auto Joiner (hoặc Auto Join, Auto Click) giúp bạn vào phòng dễ dàng hơn và nhanh hơn bằng cách tự động và liên tục thử vào một hoặc nhiều phòng.

• Để auto join 1 phòng: Click đúp vào phòng cần join.
• Để auto join nhiều phòng: Trỏ chuột lên phòng thứ nhất và bấm F7, rồi trỏ chuột lên phòng thứ hai và bấm F7.
• Để ngừng auto join: Bấm Esc.Auto Joiner hoặc Auto Join, Auto Click là một tính năng của Garena Total.
Bạn có thể download Garena Total tại đây:Các tính năng của Garena Total