HBM
GARENA TOTAL
Auto Tunnel

Tunnel là gì?

Tunnel là quá trình tạo kết nối trực tiếp giữa bạn và những người chơi khác. Những lợi ích của việc tunnel là:
  - Chống lag, chống disconnect và cải thiện tốc độ đường truyền.
  - Giúp bạn thấy được host đã có sẵn hoặc giúp người chơi khác thấy được host của bạn.
  - Hiển thị ping chính xác.


Ping giảm sau khi đã tunnel


Auto-Tunnel là gì?

Auto-Tunnel là một tính năng của Garena Total giúp bạn tunnel tất cả những người chơi trong cùng phòng một cách tự động. Nó có thể tunnel 225 người chơi trong thời gian ít hơn 5 giây. Và bạn có thể dùng Auto-Tunnel ngay cả khi đang chơi game.

Hướng dẫn sử dụng:

• Để tunnel toàn bộ người chơi trong room: Bấm F6.
• Để tunnel toàn bộ người chơi trong host của bạn: Bấm Shift + F6.
Auto Tunnel là một tính năng của Garena Total.
Bạn có thể download Garena Total tại đây:Các tính năng của Garena Total