HBM
GARENA TOTAL
Quick Chat
Quick Chat giúp bạn gửi tin nhắn nhanh chóng bằng cách sử dụng những phím tắt.Quick Chat có 4 chế độ cho bạn lựa chọn:
  • War3: Gửi tin nhắn trong Warcraft đến đồng đội.
  • War3 All: Gửi tin nhắn trong Warcraft đến tất cả mọi người (tương đương Shift + Enter).
  • War3 Lobby: Gửi tin nhắn trong lobby Warcraft (lúc trước khi start game).
  • Garena: Gửi tin nhắn trong cửa sổ chat room của Garena.


Gửi tin nhắn nhanh trong Lobby của Warcraft

Ngoài ra bạn còn có thể gửi nhiều tin nhắn một lúc bằng cách dùng chung 1 phím tắt.


Ví dụ dùng phím Alt + 1 để gửi một loạt tin nhắn


Quick Chat hoặc Quick Message là một tính năng của Garena Total.
Bạn có thể download Garena Total tại đây:Các tính năng của Garena Total